เขลางค์ลอนดรี้ ฟอกย้อมผ้าหม้อฮ่อม

ข้อมูลทั่วไป
เริ่มก่อสร้างโรงงานในปี 2537 โดยการดูแลและบริหารกิจการของคุณสมญา มะลิซ้อน ต่อมาได้เสียชีวิตจึงให้คุณนฤมล มะลิซ้อน เป็นผู้ดูแลกิจการ เป็นโรงงานฟอกย้อมผ้าหม้อห้อมเพียงแห่งเดียวในลำปางที่ยังคงเหลืออยู่ในปัจจุบันนี้ ผ้าหม้อห้อมทั้งจังหวัดแพร่ได้ถูกนำมาฟอกย้อมที่เขลางค์ลอนดรี้โดยได้ขึ้นตรงกับกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผู้ดูแลทางด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยด้านต่างๆ ปัจจุบันนี้มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้เพื่อให้ทันต่อการผลิต

กิจกรรม
-   เรียนรู้กระบวนการฟอก-ย้อมผ้าหม้อฮ่อม
-   เลือกซื้อผ้าหม้อฮ่อมในราคาย่อมเยา เพื่อนำไปเป็นของฝาก

เวลาเปิด – ปิด  จันทร์ - ศุกร์เวลา 09.00 – 16.00 น.