วัดทุ่งม่านเหนือ

ข้อมูลทั่วไป
ปี 2277 เนื่องจากชาวบ้านต้องการมีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ จึงได้ช่วยกันสร้างวัดทุ่งม่านเหนือเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้าน ตั้งอยู่บ้านเลขที่ ๓๓๖ หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งม่านเหนือ ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ปัจจุบันมีพระประจำวัดเพียงองค์เดียว คือ พระอธิการอเนก อุตมปัญโญ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดทุ่งม่านเหนือ ภายในวัดมีพระประธานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นปางปราบมารวิชัย สร้างขึ้นโดยชาวพม่า ปูชนียวัตถุมีพระวิหารปูนปั้น มีพระพุทธรูปทองสำริด และโบราณวัตถุที่เก่าแก่ และได้ค้นพบผ้าโบราณที่ใช้ในพิธีตั้งธรรมหลวง เป็นศิลปะของล้านนาที่ได้เขียนเล่าเรื่องราวต่างๆไว้บนผ้าเกี่ยวกับประเพณีการตั้งธรรมหลวงซึ่งหาดูได้ยาก กรมศิลปากรได้นำมาบูรณะปฎิสังขร และให้ทางวัดทุ่งม่านเหนือเก็บไว้เป็นอย่างดี

กิจกรรม
-   วันธรรมดาทั่วไปสามารถนำดอกไม้ธูปเทียนสักการะพระพุทธรูปภายในวัดได้
-   ทุกวันอาทิตย์จะมีพิธีกรรมทางศาสนา

เวลาเปิด – ปิด  ทุกวัน เวลา 07.00 – 17.00 น.