พระธาตุม่อนกันวี

ข้อมูลทั่วไป
พระธาตุม่อนกันวี ประดิษฐานอยู่บนเชิงเขา ในเขตบ้านทุ่งม่านเหนือ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เชิงเขามีลักษณะคล้ายด้ามของพัดโดยทิศเหนือมีลักษณะคล้ายใบของพัด ทิศใต้มีลักษณะคล้ายด้ามของพัด ชาวบ้านจึงเรียกว่า “ม่อนกันวี”
ปี 2462 โดยการนำของครูบาทันตา นันโท แห่งวัดทุ่งม่านใต้ ได้อาราธนานิมนต์ตนบุญแห่งล้านนา คือ ครูบาศีลธรรมหรือครูบาศรีวิชัย มาบรรจุพระธาตุม่อนกันวี โดย ครูบานันตา นันโท
ปี2531 เดือนกุมภาพันธ์ โดยการนำของพระสมเกียรติ ชุตินธโร ประธานฝ่ายสงฆ์ พ่อผู้ใหญ่คำอ้าย สิงห์เชื้อ ประธานฝ่ายคฤหัสถ์ และ พ่อหนาน คำน้อย เชื้อสายใจ คณะศรัทธาบ้านทุ่งม่านเหนือ รวมถึง ได้ร่วมแรงร่วมใจกันบูรณปฏิสังขรณ์ องค์พระธาตุครั้งใหญ่ หลังจากที่เกิดเหตุการณ์องค์พระธาตุได้พังทลายลงเนื่องจากการวางรากฐานไม่มั่นคงแข็งแรง
ปี 2534 วันที่ 21 กรกฎาคม ได้ทำการฉลองยกฉัตรพระธาตุม่อนกันวี โดยพันโทจักรี ตันติพงศ์เป็นประธานในพิธี

กิจกรรม
-   วันธรรมดาทั่วไปสามารถนำดอกไม้ธูปเทียนสักการะพระธาตุกันวีได้
-   เดือน กรกฎาคม ของทุกปี จะมีประเพณีสักการะปู่เสี้ยวบ้านของชุมชน

เวลาเปิด – ปิด  ทุกวัน เวลา 07.00 – 17.00 น.