บ้านสวนลุงนวล เกษตรอินทรีย์

ข้อมูลทั่วไป
จากเดิมพื้นที่บริเวณบ้านสวนได้เป็นที่ทำการเกษตรผสมผสานมีการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ ปลูกผัก ทำนา โดยปลอดสารเคมีมาโดยตลอด ปี 2563ได้ตัดสินใจลงทะเบียนเป็นเกษตรอินทรีย์ตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ จึงได้ลงทะเบียนเป็นเกษตรอินทรีย์กับมูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย หรือที่เรียกว่า PGS เป็นการปลูกผักและผลไม้ที่ปลอดสารเคมีทุกชนิดและผลิตปุ๋ยคอก ปุ๋ยจุลินทรีย์ขึ้นมาใช้เองในการดูแลผัก ปัจจุบันได้นำออกจำหน่ายที่ตลาดเกษตรกรลำปาง และห้างเซ็นทรัลลำปาง โดยการดูแลสวนของนายอภิชัย คำป่าตัน ในบ้านสวนลุงนวลจะแบ่งพื้นที่ออกเป็น บ้าน แปลงผักต่างๆ อาคารทำปุ๋ย บ่อปลา อาคารเพาะต้นกล้าและดูแลเมล็ดพันธ์ต่างๆ

กิจกรรม
– ปลูกผักตามเมล็ดพันธ์ที่ตนเองชอบ
– เรียนรู้การทำปุ๋ยจุลินทรีย์เรืองแสง
– เลือกซื้อผักต่างๆ เพื่อนำกลับไปประกอบอาหารที่บ้านตนเอง

เวลาเปิด – ปิด  จันทร์ - ศุกร์เวลา 09.00 – 16.00 น.