ข้าวแต๋นเสบียง

ข้อมูลทั่วไป
ได้เปิดกิจการมาตั้งแต่สมัยพ่อแม่ส่งต่อให้กับรุ่นลูกที่มีแนวคิดทันสมัยให้ดำเนินกิจการต่อยอดจากเดิมมีการผลิตแผ่นดิบเพียงอย่างเดียวจนในปัจจุบันได้เข้าร่วมกับ สสว. และ SME.เพื่อพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ จึงได้จดทะเบียนเป็น หจก.ข้าวแต๋นเสบียงในปี 2516 จากจุดเริ่มต้นของการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ทำให้ข้าวแต๋นเสบียงได้รับมาตรฐานต่างๆ เช่น อย. OTOP และมาตรฐานลดการใช้พลังงาน โดยเน้นที่การผลิตด้วยโดมพลังงานแสงอาทิตย์ ได้จำหน่ายบน Shopee Facebook และใช้สื่อออนไลน์ในการขยายการตลาด ได้เป็นผู้ผลิตแผ่นแห้งส่งบริษัทเลย์ มีผลิตภัณฑ์หลากหลายมากขึ้น แต่ก็ยังคงไว้ด้านการจำหน่ายแผ่นดิบเพื่อให้ลูกค้านำไปต่อยอดเองได้ด้วย ปัจจุบันโรงงานข้าวแต๋นเสบียงได้ดำเนินกิจการโดย นายสุรเชษฐ์ เทพปินตา เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ ภายในโรงงานยังคงไว้ซึ่งความร่มรื่นของธรรมชาติอีกด้วย

กิจกรรม
– กระบวนการผลิตข้าวแต๋นน้ำแตงโม
– กิจกรรมการหยอดหน้าข้าวแต๋นน้ำแตงโมเป็นหน้าต่างๆ
– ชิมและเลือกซื้อข้าวแต๋นน้ำแตงโมเพื่อนำกลับไปเป็นของฝาก

เวลาเปิด – ปิด  จันทร์ - เสาร์ เวลา 07.00 – 17.00 น.