ข้าวแต๋นบุญทวี

ข้อมูลทั่วไป
โดยการดูแลของนางบุญทิน บุญทวี จนถึงปัจจุบันนี้ เริ่มดำเนินการเมื่อปี 2543 ได้ดำเนินการกิจการภายใต้การดำเนินงานแบบระบบครอบครัวมีส่วนร่วม ได้รับมาตรฐานลดใช้พลังงาน มีการใช้โดมพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้พลังงานของ ปตท. เป็นเตาถ่านอัดแท่ง มีหลายหน่วยงานเข้ามาเรียนรู้กระบวนการผลิตข้าวแต๋นน้ำแตงโมเป็นจำนวนมาก ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์วางจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น มาเลเซียและไต้หวัน ได้รับรางวัล OTOP 4 ดาว ทางด้านโรงงานได้รับมาตรฐาน 5 ส. อีกด้วย ผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายมีทั้งแผ่นแห้งและแผ่นทอดเพื่อให้ลูกค้ามีทางเลือกในการบริโภคอีกด้วย

กิจกรรม

กระบวนการผลิตข้าวแต๋นน้ำแตงโม
กิจกรรมการหยอดหน้าข้าวแต๋นน้ำแตงโมเป็นหน้าต่างๆ
ชิมและเลือกซื้อข้าวแต๋นน้ำแตงโมเพื่อนำกลับไปเป็นของฝาก

เวลาเปิด – ปิด จันทร์ – เสาร์ เวลา 08.00 – 15.00 น.