ข้าวแต๋นทองอำไพ

ข้อมูลทั่วไป
เป็นโรงงานข้าวแต๋นน้ำแตงโมที่ได้มาตรฐาน อย. และ GMP. โดยจำหน่ายทางออนไลน์ และนำส่งที่กูร์เมต์ มาร์เก็ต สยามพารากอน และ เดอะมอลล์งามวงศ์วาน ได้เป็นผู้ผลิตแผ่นดิบแห้งส่งให้กับบริษัทเลย์ โดยดำเนินงานโดยระบบครอบครัวช่วยกันทั้งฝ่ายผลิตและฝ่ายการตลาด มีแรงงานพี่น้องไทยใหญ่เป็นหลักในการผลิต ปัจจุบันได้สร้างโรงงานขนาดใหญ่เพื่อให้รองรับกับแผนการผลิตตามออเดอร์ให้ทันต่อความต้องการของลูกค้า มีอาคารต่างๆตามมาตรฐานการผลิตอย่างดี

กิจกรรม
-   กระบวนการผลิตข้าวแต๋นน้ำแตงโม
-   กิจกรรมการหยอดหน้าข้าวแต๋นน้ำแตงโมเป็นหน้าต่างๆ
-   ชิมและเลือกซื้อข้าวแต๋นน้ำแตงโมเพื่อนำกลับไปเป็นของฝาก

เวลาเปิด – ปิด  จันทร์ - เสาร์ เวลา 08.00 – 15.00 น.