กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรบ้านทุ่งม่านเหนือ

ข้อมูลทั่วไป
เกิดขึ้นจากการต่อยอดจากโครงการ 9101 และ โครงการเสริมสร้างรายได้ต่ออาชีพเกษตรกร โดยได้ต่อยอด เป็นการแปรรูปผลิตภัณฑ์เป็นน้ำพริกต่างๆ เช่น น้ำพริกลาบ น้ำพริกข่า น้ำพริกตาแดง น้ำพริกนรกหมู น้ำพริกนรกกุ้ง น้ำพริกนรกปลาย่างและข้าวคั่ว ซึ่งปัจจุบันทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้นำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดเกษตรกรลำปาง การออกบูธตามงานต่างๆ และขายทางออนไลน์ โดยใช้ชื่อเฟสบุคเพจว่า TMN.Farmer’s Group@facebook.com ซึ่งได้การตอบรับเป็นอย่างดี จึงได้มีการต่อยอดจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรบ้านทุ่งม่านเหนือขึ้น ปัจจุบันกำลังพัฒนาผลิตภัณฑ์และขอทะเบียนอย.เพื่อนำจำหน่ายบนห้างเซนทรัล และขยายผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมเช่น เมี่ยงคำโบราณ ข้าวแช่ชาววัง ซึ่งเป็นอาหารที่หากินได้ยาก ในขณะนี้มีผู้คนให้ความสนใจเป็นอย่างมากตอบรับเป็นอย่างดีตลอดมา

กิจกรรม
– เรียนรู้ประวัติและการทำเมี่ยงคำโบราณ
– เรียนรู้การทำข้าวแช่ชาววัง
– เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อซื้อกลับเป็นของฝากจากบ้านทุ่งม่านเหนือ

เวลาเปิด – ปิด  จันทร์ - ศุกร์เวลา 09.00 – 16.00 น.