บ้านทุ่งม่านเหนือเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเป็นหมู่บ้านที่ผลิตข้าวแต๋นที่เป็นสินค้าขึ้นชื่อมากที่สุดในจังหวัดลำปาง